ONDERZOEK

Een traject start altijd met een intakegesprek. Hierin wordt zoveel mogelijk achtergrondinformatie verkregen om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van uw kind en de aard van de problemen.

Wanneer we besluiten een traject te starten volgt een onderzoek om de deelvaardigheden in kaart te brengen en knelpunten te achterhalen. Voor dit onderzoek worden minstens 2 sessies van een uur ingepland. Ook krijgt u vragenlijsten mee om thuis in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een verslag met behandelplan.


LESSEN

Op de praktijk wordt getraind met de leerdoelen uit het behandelplan. Thuis wordt hier verder mee geoefend om voldoende vordering te kunnen maken. Om een achterstand te kunnen inlopen is vaak een extra tijdsinvestering nodig. Het is daarom belangrijk dat thuis voldoende begeleiding kan worden geboden. Het is mogelijk om bij de lessen aanwezig te zijn om een duidelijk beeld te hebben van de oefeningen. Deze zijn ook terug te vinden op het account dat u krijgt op Mijn Superkracht. Dit platform voor online remedial teaching biedt opties voor hulp op afstand, het terugkijken van uitleg en verslaglegging.

Op het einde van het traject vindt een evaluatie plaats. Het evaluatierapport wordt toegezonden en desgewenst besproken.


KOSTEN

Voor de begeleiding wordt een abonnement aangegaan voor €220,- per maand. Dit is inclusief onderzoek, lestijd, voorbereidingstijd, tussentijds overleg, eventuele gesprekken met de leerkracht en verslaglegging. Meer informatie over kosten, annulering en aansprakelijkheid vindt u in de prijslijst en de spelregels.

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl