Praktijk Noord remedial teaching
Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Contact:


06-4417.9920

info@praktijknoord.nl


REMEDIAL TEACHING

Remediëren is het nemen van maatregelen tot herstel. Doel

van de remedial teacher is het herstellen van de ontwikkeling,

zodat uw kind weer groei ervaart in het leren op school. Door

verder te kijken en niet zomaar met een onderdeel van de

leerstof aan de slag te gaan, wordt doelgerichte interventie

ingezet en worden eventuele leerstoornissen sneller herkend.


RT OF BIJLES?

Is remedial teaching (RT) niet gewoon bijles? Met bijles wordt

de stof extra ingeoefend. Een remedial teacher probeert de

oorzaak van de achterstand te achterhalen en te verhelpen.

Welke basisstrategieën gebruikt het kind? Speelt de situatie

in de klas een rol? Maar ook wordt gekeken wat helpende factoren zijn en of die kunnen worden versterkt. Als de stof extra wordt ingeoefend terwijl het kind een verkeerde of onhandige aanpak gebruikt, kan het op korte termijn wel verbeteren maar is de kans groot dat dit opnieuw voor belemmeringen zorgt in het vervolgonderwijs. Een RT-er kijkt ook naar de onderliggende strategieën en herkent eventuele stoornissen sneller.


Meer informatie kunt u vinden bij:

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)

Wij-leren: kennis over onderwijs en scholen

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl