ANDERS LEREN

Ieder heeft een eigen aanpak om te leren, een strategie die bij ons past. We nemen informatie op met onze zintuigen; voor de één bij voorkeur door te luisteren, de ander door te kijken en een derde slaat nieuwe kennis het makkelijkst op door er iets mee te doen. Als we niet de resultaten bereiken die we verwachten, kan een onderzoek naar onze leerstrategie nuttig zijn.


Scholen hebben vaak een talige aanpak.

In de persoonlijke begeleiding hebben we de ruimte om af te stemmen op de manier die voor uw kind het beste werkt. Als je bijvoorbeeld informatie makkelijker visueel opneemt, kunnen we de leerstof in beelden aanbieden. Ben je sterk in structureren? Dan besteden we daar meer aandacht aan.


Wanneer uw kind een sterke voorkeur heeft voor het visuele kanaal, kan een "Ik leer anders" traject worden aangeboden. Voor meer informatie over deze training zie: Ik leer anders.


Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl