Praktijk Noord remedial teaching
Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Contact:


06-4417.9920

info@praktijknoord.nl


REMEDIAL TEACHER

Mijn naam is Gudrun Yildiz - van der Ceelen. Na mijn opleiding aan de Hogeschool Rotterdam (Nederlands) ben ik niet direct verder gegaan in het onderwijs. Om meer te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het afzonderlijke kind heb ik de opleiding tot remedial teacher gedaan aan het Seminarium voor Orthopedagogiek.


Om mij te blijven ontwikkelen ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (lidnummer 163038).


OVERIG

Informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in de Privacyverklaring.

Kamer van Koophandel nummer: 25630326

Bankrekeningnummer: NL86 ASNB 0708 4977 99


De kosten voor remediale behandeling worden soms vergoed door de

zorgverzekeraar. Informeer hiernaar bij uw verzekering.


Praktijk Noord bevindt zich in het Kleiwegkwartier in Rotterdam (Hillegersberg-Zuid).

Op dinsdag, donderdag en zaterdag wordt lesgegeven in de praktijkruimte op

Rozenlaan 8 te Rotterdam.

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl