Waarom heeft mijn kind zo veel moeite met tafels leren?


Kan mijn kind ook gewoon aan elkaar leren schrijven?


Mijn kind kan goed lezen, maar presteert op een toets vaak onvoldoende.


Hoe kan mijn kind zich beter leren concentreren?


Help, mijn kind wil niet lezen!Praktijk Noord biedt professionele hulp voor alle kinderen op de basisschool. Welbevinden is een belangrijk aspect en is vaak onderdeel van de begeleiding. In meer of mindere mate kan hier aandacht aan worden besteed door middel van Teken je gesprek.

Voor schoolvakken is de praktijk vooral gericht op beginnend lezen of rekenen aangezien dit de basis legt voor al het verdere leren. Ook verbetering van het handschrift is een speerpunt. Hierbij speelt specifieke kennis van de motoriek in samenhang met de cognitieve ontwikkeling een rol.

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl