Meer weten

 

MOTORISCHE ONTWIKKELING

- Invloed motoriek op het leren: Beter leren door spelen

- Informatie Mijn Kinderarts over reflexen (onderste punt is gerelateerd aan verstoorde motoriek op latere leeftijd)

- Meer over primaire reflexen: INPP

 

OM ZELF TE OEFENEN

- Webinar beginnend lezen

- Boeken en taalspelletjes: leesLETTERS

- Oefenen met rekenen:

rekentoppers

Jan Ligthart Rendierhof

 

INSTRUCTIEVIDEO'S

- Mijn Superkracht

- Goed rekenonderwijs

Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Contact:

 

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam