Visie
Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Contact:


06-4417.9920

info@praktijknoord.nl


REMEDIAL TEACHING

Remediëren is het nemen van maatregelen tot herstel. Doel van de

remedial teacher is het herstellen van de ontwikkeling, zodat uw kind

weer groei ervaart in het leren op school. Door verder te kijken en niet

zomaar met een onderdeel van de leerstof aan de slag te gaan, wordt

doelgerichte interventie ingezet en worden eventuele leerstoornissen

sneller herkend.


RT OF BIJLES?

Is remedial teaching (RT) niet gewoon bijles? Met bijles wordt de stof

extra ingeoefend. Een remedial teacher probeert de oorzaak van de

achterstand te achterhalen en te verhelpen. Welke basisstrategieën

gebruikt het kind? Speelt de klassesituatie een rol? Maar ook wordt

gekeken wat helpende factoren zijn en of die kunnen worden versterkt. Als de stof extra wordt ingeoefend terwijl het kind een verkeerde of onhandige aanpak gebruikt, kan het op korte termijn wel verbeteren maar is de kans groot dat dit opnieuw voor belemmeringen zorgt in het vervolgonderwijs. Een RT-er kijkt ook naar de onderliggende strategieën en herkent eventuele stoornissen sneller.


Meer informatie kunt u vinden bij:

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)

http://wij-leren.nl/remedial-teaching.php

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl