Wie en waar

 

REMEDIAL TEACHER

Mijn naam is Gudrun Yildiz - van der Ceelen. Na mijn opleiding aan de Hogeschool Rotterdam (Nederlands) ben ik niet direct verder gegaan in het onderwijs. Om meer te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het afzonderlijke kind heb ik de opleiding tot remedial teacher gedaan aan het Seminarium voor Orthopedagogiek.

 

Om mij te blijven ontwikkelen ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (lidnummer 163038).

 

OVERIG

Informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in de Privacyverklaring.

Kamer van Koophandel nummer: 25630326

Bankrekeningnummer: NL86 ASNB 0708 4977 99

 

De kosten voor remediale behandeling worden soms vergoed door de zorgverzekeraar.

Informeer hiernaar bij uw verzekering.

 

Praktijk Noord bevindt zich in het Kleiwegkwartier in Rotterdam (Hillegersberg-Zuid).

Op dinsdag, donderdag en zaterdag wordt lesgegeven in de praktijkruimte op Rozenlaan 8 te

Rotterdam.

Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Contact:

 

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam