Begeleiding

 

ONDERZOEK

Een traject start altijd met een intakegesprek. Hierin wordt zoveel mogelijk achtergrondinformatie verkregen om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van uw kind en de aard van de problemen. Vervolgens worden toetsen afgenomen en aanvullende gegevens verzameld om de deelvaardigheden in kaart te brengen en knelpunten te achterhalen. Voor dit onderzoek worden minstens 2 sessie(s) van een uur ingepland. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Aan de hand hiervan worden de lesdoelen bepaald en vastgelegd in een overzichtelijk behandelplan.

 

LESSEN

Een les duurt 45 minuten. Meestal zijn minstens 10 tot 15 lessen nodig om resultaten te boeken. Dit is mede afhankelijk van het oefenen thuis. Opdrachten worden verstuurd via een persoonlijk account van Mijn Superkracht. Dit platform voor online remedial teaching biedt opties voor hulp op afstand, het terugkijken van uitleg en verslaglegging. Lessen vinden plaats in de reguliere schoolweken. Gedurende de schoolvakanties bestaat de mogelijkheid voor online leerlingbegeleiding via videochat ter vervanging van de wekelijkse sessie met een maximum van 3 afspraken. Tijdens de laatste sessie vindt een evaluatie plaats. Het evaluatierapport wordt toegezonden aan en desgewenst besproken.

 

KOSTEN

Voor het gehele traject wordt een abonnement aangegaan voor €210,- per maand. Dit is inclusief voorbereidingstijd, tussentijds overleg, gesprekken met de leerkracht en verslaglegging. Meer informatie over kosten, annulering en aansprakelijkheid vindt u in spelregels.

Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Voor vragen

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl